Tags : HBA

HBA จัดใหญ่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” ปลุกกำลังซื้อดันยอดจองปลูกสร้างบ้าน 3.5 พันล้าน ส่งท้ายปี สร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

“ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับปรึกษาซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ประสบภัยจากโรงงานระเบิดย่านกิ่งแก้ว