Tags : เทรนดี้ โฮม

เทรนดี้ โฮม (Trendy Home) “ยิ้มกว้าง สร้างบ้าน” ศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม ในเครือแลนดี้ โฮม

Trendy Home สร้างบ้านจ่ายเพียง 3 หมื่นบาท ได้จริงหรือ?