Tags : รับสร้างบ้าน ริชชี่ เฮ้าส์

ริชชี่ เฮ้าส์ (Richie Houses) บริการออกแบบและปลูกสร้างบ้านคุณภาพระดับสูงครบวงจร

โพสเมื่อ : 9 September 2021 | No Comments

ริชชี่ เฮ้าส์ (Richie Houses) บริการออกแบบและปลูกสร้างบ้านคุณภาพระดับสูงครบวงจร ริชชี่ เฮ้าส์ (Richie Houses) | บริการออกแบบและปลูกสร้างบ้านขนาดใหญ่แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระบบบริหารคุณภาพจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ “ให้บริการออกแบบ ปลูกสร้างบ้านขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าระดับสูง” โดยรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ระบบงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรได้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จุดเด่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบ้านและสร้างบ้านหรู