Tags : ยิปซัมตราช้าง

สร้าง “บ้านประหยัดพลังงาน” กับแผ่นยิปซัมตราช้าง

โพสเมื่อ : 27 May 2022 | No Comments

สร้าง “บ้านประหยัดพลังงาน” กับแผ่นยิปซัมตราช้าง “บ้านประหยัดพลังงาน” นับว่าเป็นเทรนด์การสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการหลายๆ คนให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยแนวคิดการออกแบบและก่อสร้างบ้านจะต้องลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด  ควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้านที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยิปซัมตราช้างขอแนะนำวัสดุที่จะช่วยสร้าง “บ้านประหยัดพลังงาน” ที่สามารถตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว เลือกฝ้าเพดานที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ท่ามกลางสถานการณ์ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเลือกวัสดุก่อสร้างในบ้านที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลองเลือกฝ้าเพดานอย่าง แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง ขนาด 9 มม. มั่นใจได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิต การใช้งาน ตลอดจนการกำจัดเศษซากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บ้านก็เย็น ด้วยหลังคา