Tags : แลนดี้โฮม 2020

Landy Home ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมการอยู่อาศัย ชูคอนเช็ปต์ “บ้านสบาย” เพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต

โพสเมื่อ : 25 September 2020 | No Comments

Landy Home ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมการอยู่อาศัย ชูคอนเช็ปต์ “บ้านสบาย” เพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต LANDY HOME ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านแบบครบวงจร เปิดตัวนวัตกรรมการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี Clean Air Positive Pressure หรือ CAP+ (แคปพลัส) ที่ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในตัวบ้าน เพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพ พร้อมลดมลพิษ อันมีผลต่อระบบประสาทและสติปัญญา ตลอดจนสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เน้นเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็กในบ้าน ทั้งยังต่อยอดแนวคิด “Landy Life – บ้านสบาย” ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมการอยู่อาศัยแห่งอนาคต ให้คนไทยได้มีบ้านที่อยู่สบาย

Landy Home เปิดตัวแบบบ้านใหม่ ตอบโจทย์ที่ดินหน้าตื้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว