Tags : งานรับสร้างบ้านและวัสดุ

HBA จัดใหญ่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” ปลุกกำลังซื้อดันยอดจองปลูกสร้างบ้าน 3.5 พันล้าน ส่งท้ายปี สร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม